Forbrukslån kan spare deg for gjeldsfellen

At forbrukslån er dyrt er noe de fleste er klar over, men det betyr ikke at det alltid er en dårlig løsning. Faktisk finnes det tilfeller der det å ta opp et forbrukslån kan hjelpe deg å spare penger og unngå at du havner i et økonomisk uføre, noe vi her skal se nærmere på.

I de aller fleste tilfeller gir deg selvsagt ikke økonomisk mening å ta opp et usikret forbrukslån, men det er noen unntak, som for eksempel hvis du har igangsatte inkassosaker som nærmer seg et punkt der det vil bli tatt rettslige skritt. Et annet tilfelle er der du har flere mindre forbrukslån og en del kredittkortgjeld som du sliter med hver måned, og hvor du langsomt men sikkert begynner å komme på etterskudd med betalingen.

Betale inkassokrav med penger fra et forbrukslån

Har du vært så uheldig at du har pådratt deg en eller flere inkassosaker, er du godt kjent med hvor kostbart dette fort kan bli. Inkassosalærene er skyhøye og på toppen kommer en høy strafferente på hele beløpet.

Det første du bør gjøre er å kontakte inkassoselskapet og forsøke å få til en avbetalingsordning. Så lenge saken ikke har gått for langt, vil de fleste inkassobyråer være villige til å se på en slik løsning. Er du derimot i en situasjon der du ikke får til en avbetalingsordning eller der du kanskje tidligere har hatt en slik avtale som du ikke har overholdt, bør du se etter en løsning slik at du får betalt hele kravet og blir kvitt inkassosaken.

Går saken langt nok, vil inkassoselskapet foreta det som kalles rettslige skritt. Det betyr i de fleste tilfeller at saken oversendes til forliksrådet. Gjelder saken et misligholdt lån eller en annen type kreditt, der du har signert et gjeldsbevis, vil saken bli sendt direkte til namsmannen, som heretter vil holde utleggsforretning og ta utlegg i din lønn og eventuelle verdier du måtte ha. Uansett om saken sendes til forliksrådet eller namsmannen, innbefatter det en betydelig økning i gebyrene, noe du selvsagt må betale, men kanskje ennå verre er det at du vil bli registrert med en betalingsanmerkning 30 dager etter at inkassobyrået har tatt det rettslige skritt. Det betyr med andre ord at du godt kan bli registrert med en betalingsanmerkning før saken har blitt berammet i forliksrådet eller hos namsmannen.

Når først du har fått en betalingsanmerkning vil du effektivt være avskåret fra å få innvilget de fleste typer lån, inkludert forbrukslån. Her kan det derfor være lurt å reagere raskt og ta opp et forbrukslån som er stort nok til at du får betalt ned alle dine inkassosaker. Ikke bare sparer du penger på dette, du slipper også alle problemene det vil medføre hvis du får en betalingsanmerkning og du får en ryddigere privatøkonomi, siden du bare har et lån å forholde deg til, frem for mange saker hos ulike inkassoselskaper.

Det bør være åpenlyst for de fleste, men vi nevner det likevel; Hvis du velger å ta opp et forbrukslån for å nedbetale inkassogjeld, så må du selvsagt være disiplinert nok til å faktisk betale avdragene på forbrukslånet til tiden. Hvis du ikke greier dette, men misligholder lånet, vil det før eller siden gå til inkasso, og du er like langt.

Refinansiere dyr forbruksgjeld

Et annet tilfelle der det kan være lurt å se på muligheten for å ta opp et nytt forbrukslån, er hvis du allerede har flere mindre forbrukslån og kanskje noe kredittkortgjeld på toppen, som du sliter med hver måned. Hvis du så vidt greier å få betalt ned på disse, og kanskje allerede har kommet på etterskudd med noen av avdragene, må du ta grep så raskt som mulig, slik at du unngår at lånene blir oversendt til inkasso.

Her bør du se på muligheten for å refinansiere hele din forbruksgjeld i et et nytt stort forbrukslån. Det betyr at du tar opp et nytt lån, som du bruker til å betale ned alle dine andre forbrukslån og kredittkortgjeld. Det er flere fordeler ved dette. For det første vil du spare penger, ved at du bare har ett lån du må betale renter og gebyrer på, frem for mange mindre lån. I tillegg vil et enkelt lån frem for flere, gjøre at privatøkonomien din blir mer oversiktlig og det blir enklere for deg å holde kontroll og sikre at du får betalt avdrag til tiden. Og sist men ikke minst, vil du når du refinansiere lånene dine til et stort lån, som regel kunne øke avdragstiden og dermed redusere størrelsen på det månedlige avdraget. Dette gjør naturligvis at den totale utgiften du vil ha på lånet, sett over hele lånets løpetid, vil øke, men det kan gi deg litt pusterom i en presset økonomisk situasjon, og det vil uansett være mye rimeligere for deg å betale avdrag og gebyrer over en lengre periode, enn det vil være å slite med lån som er sendt til inkasso. Sjekk denne hjemmesiden for tilbud.

Betal lånet ned så raskt som mulig

Hvis du går til det skrittet å ta opp et forbrukslån for å betale ned gammel more og dyre inkassoregninger, så er det aller viktigste tipset å fokusere på å betale ned lånet så raskt som mulig. En stor del av den totale kostnaden på et forbrukslån, kommer fra det månedlige termingebyret, men den høye nominelle renten er selvsagt også med på å dra prisen oppover. Jo raskere du klarer å bli kvitt lånet, desto mindre vil den totale kredittkostnaden, altså den totale utgiften på lånet, bli. Du bør derfor lage en plan for hvordan du skal betale ned lånet og fokusere på å betale så store avdrag som du klarer, hver måned.