Bruk forbrukslån til varige verdier

Ut fra et rent økonomisk perspektiv er et forbrukslån sjeldent en god ide, men det finnes selvsagt smarte og mindre smarte måter å bruke pengene fra et slikt lån på.

Et forbrukslån er, som navnet antyder, beregnet på forbruk. Dette betyr at du kan bruke lånet på akkurat hva du ønsker, på godt og vondt. Å bruke lånet til rent forbruk, for eksempel en kostbar ferietur eller en ny mobiltelefon er sjeldent en god løsning. Dette gjelder i det hele tatt alle former for forbruk vi strengt tatt ikke trenger. Å finansiere slikt med et forbrukslån er ikke bare dyrt, det gjør også at vi vender oss til å ha et forbruk som er høyere enn det økonomien vår egentlig tåler, og dermed er det lett å komme inn i en vond sirkel der man bruker mer penger enn det man egentlig har.

Hvis vi ser bort fra rent luksusforbruk, så er det situasjoner der et forbrukslån er mer fornuftig og alle ting tatt i betraktning, kanskje et akseptabelt alternativ til å spare opp penger. Her snakker vi primært om å bruke lånet på varige verdier, altså ting som ikke nødvendigvis øker i verdi, men som i det minste ikke taper seg mye i verdi heller, og ikke minst ting som du har glede av i lang tid etter at du er ferdig med å betale ned på lånet.

Oppussing av bolig

Det kanskje mest aktuelle eksempelet på bruk av et forbrukslån til varige verdier, er oppusning av egen bolig. Ikke bare er dette noe som gir deg en glede her og nå, og i mange år fremover, det vil også være med på å øke boligens verdi, og dermed får du ihvertfall noe av lånet tilbake, i form av en høyere verdivurdering på eiendommen.

Ennå bedre er det hvis forbrukslånet går til oppusning og investeringer i boligen, som fører til en reduksjon i utgiftene på eiendommen. Dette kan for eksempel være ved bytte av vinduene til nye lavenergi-ruter, eller installasjon av en varmepumpe. Begge deler vil forhåpentligvis føre til reduserte strømutgifter. Dette sammen med en verdistigning på boligen på grunn av tiltakene du har utført, kan faktisk i noen tilfeller føre til at det å ta opp et forbrukslån vil være en god investering, der du får igjen et større beløp enn det lånet koster deg.

Forbrukslån til studier

Det trenger ikke nødvendigvis å være fysiske verdier du bruker pengene fra et usikret forbrukslån på. Å finansiere videreutdanning eller kortere kurs og sertifiseringer med et forbrukslån, vil i de fleste tilfeller også være kurant og økonomisk lurt. Det forutsettes selvsagt at studiene vil kunne føre til økt lønn eller i det minste en bedre jobbsikkerhet, så du sikrer deg selv mot å bli arbeidsledig.

Ikke glem alternativene

I en del tilfeller vil det finnes rimeligere alternativer enn å ta opp et dyrt forbrukslån. Hvis du er så heldig at du eier egen bolig og har hatt en grei verdistigning på denne de siste årene, er du kanskje i en posisjon der du kan refinansiere boliglånet og øke dette noe. Dette vil i langt de fleste tilfeller være en rimeligere løsning enn et forbrukslån. Et annet alternativ er å se på muligheten for å få et lån fra din arbeidsgiver. Mange firmaer tilbyr slike lån som et ansattgode, og betingelsene er ofte mye bedre enn det du vil få på selv de billigste forbrukslånene.

Klikk her for en oversikt over lån uten sikkerhet.