Hva er en kredittsjekk?

Hvis du søker om et lån, kjøper et produkt på avbetalingen eller på annen måte ønsker å stifte gjeld, vil kreditor som regel foreta en kredittsjekk av deg før kreditten innvilges. Vi skal her se på hva en kredittsjekk er og hva den inneholder.

Hva inneholder en kredittsjekk?

En kredittsjekk er ikke spesielt omfattende og inneholder bare informasjon om adressen du er registrert med i folkeregisteret, din liknet inntekt og formue de seneste tre årene og informasjon om eventuelle betalingsanmerkninger du måtte ha. Har du næringsinteresser, som for eksempel styreverv eller hvis du har et enkeltpersonforetak, så vil disse også vises på kredittsjekken.

I noen tilfeller vil tinglyst pant i løsøre også fremkomme på kredittsjekken. Dette kan for eksempel være hvis du har billån der banken har tatt sikkerhet i form av pant i bilen. Dette gjelder dog bare løsøre som bil og båt, pant i fast eiendom fremkommer ikke på kredittsjekken.

Det er ikke rett frem for alle å foreta kredittvurdering

I følge «lov om kredittvurderingsbyråer» må den som ber om kredittopplysningene om deg, ha en saklig grunn til dette. Som regel vil dette bety at det er bare når du har søkt om lån eller på annen måte inngår en avtale som krever at et firma innvilger deg kreditt, som for eksempel ved tegning av et mobiltelefonabonnement, at et firma kan be om en kredittvurdering.

Skal du leie bolig og går via en utleiemegler, vil denne i noen tilfeller ha anledning til å foreta en kredittvurdering av deg før leiemålet inngås. Dette gjelder imidlertid bare for utleiemeglere, leier du direkte fra eieren av boligen, har denne ikke anledning til å be om en kredittsjekk.

I enkelte tilfeller har en arbeidsgiver også mulighet for å foreta en kredittsjekk av en ny ansatt, men her gjelder spesifikke og strenge regler. Det er bare hvis stillingen innbefatter et stort økonomisk ansvar at det åpnes for at det kan foretas en kredittsjekk og det er bare anledning til å ta kredittsjekken på den personen som faktisk blir tilbudt stillingen. Arbeidsgiveren kan altså ikke kjøre en sjekk på alle søkere på stillingen.

Når du har blitt kredittvurdert er kredittbyrået som har levert ut opplysninger om deg, lovpliktige til å sende deg et gjenpartsbrev per post. Dette brevet skal oppliste hvilken informasjon som er gitt ut om deg og hvem informasjonen er gitt til, hvilket vil si navn og telefonnummeret på firmaet som har foretatt kredittsjekken. Hvis du ikke mener at dette firmaet har rett til å gjøre en kredittsjekk av deg, bør du sende en skriftlig klage der du samtidig ber firmaet redegjøre for hvorfor de mener de har hatt lov til å kredittvurdere deg. Datatilsynet har en egen mal for et slikt klagebrev som kan være greit å ta utgangspunkt i.

Forskjellen på en kredittsjekk og kredittrating

En kredittsjekk og en kredittrating er ikke det samme. En kredittsjekk er en objektiv liste over de opplysninger kredittbyrået har registrert om deg, i motsetning til en kredittrating som tar høyde for en lang rekke faktorer både om deg personlig og statistiske faktorer, og basert på dette beregner en poengsum som er din kredittscore.

Det er gratis å kredittsjekke seg selv

Det er fullt mulig å gjøre en kredittsjekk av seg selv, det er både enkelt og helt gratis. Flere av de store kredittopplysningsbyråene i Norge har egne online-tjenester der du raskt og enkelt kan få tilgang til de opplysninger som er registrert om deg. De mest brukte er Soliditet og Experian. Tilgang til førstnevnte krever at du har tilgang til et mobilnummer registrert på deg selv, mens Experian gir tilgang ved å logge inn med BankID.