Hvordan få råd til å kvitte seg raskere med forbruksgjeld

Har du pådratt deg mer forbruksgjeld enn du egentlig hadde tenkt? Kanskje har du økt lånesummen på forbrukslånet flere ganger på grunn av uforutsette regninger?

Det er mange som har fått økonomiske bekymringer på grunn av at de har for mye forbruksgjeld, og i verste fall kan man få problemer med å betale regningene sine hver måned. Da kommer man lett inn i en negativ spiral, som dessverre ofte fører til betalingsanmerkninger og eventuelle inkassosaker.

Ingen ønsker å komme i en slik situasjon, og det aller beste er å gjøre noe i god tid før problemene tårner seg opp. Kanskje har du en drøm om å bli gjeldfri? Da kan det være lurt å gjøre noe aktivt for å kvitte seg med gjelden raskere enn planlagt.

Mange som tar opp forbrukslån velger lang nedbetalingstid på lånet, for å redusere månedskostnadene. Ulempen med dette at at forbrukslånet blir betydelig dyrere på grunn av renteutgiftene.

Man kan når som helst innbetale hele eller deler av sitt forbrukslån, uten at det vil medføre ekstra kostnader. Dette er en lovfestet regel som gjelder alle typer lån – uansett hvilken bank man har lånet sitt i. Har man god økonomi kan man betale inn  ekstra på forbrukslånet, slik at nedbetalingen går raskere enn planlagt. Har man dårlig råd, finnes det smarte sparetips slik at man får frigjort kapital til ekstra innbetalinger. Små ekstrabeløp er bedre enn ingenting.

Det finnes imidlertid ingen raske løsninger for å bli gjeldfri, men er man målrettet og tålmodig vil resultatene komme.

Start med å få økonomisk oversikt

For å få oversikt over månedlige inntekter og utgifter anbefales det å sette opp et budsjett. Før opp alt en bruker penger på i forskjellige poster- eks. husleie, boliglån, dagligvarer, transport, utgifter til fritidsaktiviteter osv. Den første måneden noteres alle beløpene i de forskjellige postene. Da vil man kunne se hvor mye man faktisk bruker av sin lønn på hver enkelt post.

Det er også her man kan se hvilke utgifter man kan spare inn på, for å få råd til å innbetale ekstra på sitt forbrukslån. På denne måten kan man klare å kvitte seg raskere med sitt lån.

Refinansiering

Har man mange små forbrukslån og flere kredittkort med utestående saldo, bør man refinansiere for å frigjøre kapital. Man kan spare mye penger på å samle alle sine smålån og kredittkortgjeld i ett større forbrukslån, og dermed få bedre råd hver måned. Det man sparer i måneden, kan man benytte til å betale inn ekstra på sitt nye refinansieringslån, slik at den totale lånesummen synker raskere enn avtalt. Les mer om å refinansiere online her.

Reduser utgifter til dagligvarer

Ser man bort fra boutgifter er matvarer den aller største utgiftsposten for de fleste. Det er mulig å spare mange penger dersom man konsekvent velger dagligvarekjedenes “billigmerker” som First Price, Coop X-tra og  Eldorado. I tillegg anbefales det å foreta storhandel en dag i uken, da det har vist seg at man kan spare mange kroner på dette. Å gå sulten til butikken er heller ikke å anbefale, da man gjerne kjøper varer man egentlig ikke trenger. Lager man en handlelapp, så  kan unødvendige impulskjøp unngås når man er i butikken.

Reduser utgifter til transport

Også utgifter til transport er det mulig å redusere, dersom man skal frigjøre kapital til å kvitte seg med gjelden sin raskere. Tar man bilen til jobb hver dag, er det mulig å tenke alternativt for å spare bensinutgifter. Et eksempel er å investere i en sykkel, men her må hver enkelt vurdere mulighetene sett ut fra avstanden mellom hjem og arbeidsplassen. Kanskje det vil lønne seg å ha månedskort på buss eller tog dersom det er lang avstand til jobben?

Konklusjon

Ved å spare inn på utgiftene i hverdagen vil alle kunne frigjøre penger til å betale litt ekstra inn på sitt forbrukslån. Dersom målet er å bli gjeldfri fortest mulig, vil man komme langt med å bli bevisst på og endre sine forbruksvaner. Er man først i gang, vil motivasjonen komme når man ser at gjeldssummen blir mindre og mindre for hver måned.

Forbrukslån kan spare deg for gjeldsfellen

At forbrukslån er dyrt er noe de fleste er klar over, men det betyr ikke at det alltid er en dårlig løsning. Faktisk finnes det tilfeller der det å ta opp et forbrukslån kan hjelpe deg å spare penger og unngå at du havner i et økonomisk uføre, noe vi her skal se nærmere på.

I de aller fleste tilfeller gir deg selvsagt ikke økonomisk mening å ta opp et usikret forbrukslån, men det er noen unntak, som for eksempel hvis du har igangsatte inkassosaker som nærmer seg et punkt der det vil bli tatt rettslige skritt. Et annet tilfelle er der du har flere mindre forbrukslån og en del kredittkortgjeld som du sliter med hver måned, og hvor du langsomt men sikkert begynner å komme på etterskudd med betalingen.

Betale inkassokrav med penger fra et forbrukslån

Har du vært så uheldig at du har pådratt deg en eller flere inkassosaker, er du godt kjent med hvor kostbart dette fort kan bli. Inkassosalærene er skyhøye og på toppen kommer en høy strafferente på hele beløpet.

Det første du bør gjøre er å kontakte inkassoselskapet og forsøke å få til en avbetalingsordning. Så lenge saken ikke har gått for langt, vil de fleste inkassobyråer være villige til å se på en slik løsning. Er du derimot i en situasjon der du ikke får til en avbetalingsordning eller der du kanskje tidligere har hatt en slik avtale som du ikke har overholdt, bør du se etter en løsning slik at du får betalt hele kravet og blir kvitt inkassosaken.

Går saken langt nok, vil inkassoselskapet foreta det som kalles rettslige skritt. Det betyr i de fleste tilfeller at saken oversendes til forliksrådet. Gjelder saken et misligholdt lån eller en annen type kreditt, der du har signert et gjeldsbevis, vil saken bli sendt direkte til namsmannen, som heretter vil holde utleggsforretning og ta utlegg i din lønn og eventuelle verdier du måtte ha. Uansett om saken sendes til forliksrådet eller namsmannen, innbefatter det en betydelig økning i gebyrene, noe du selvsagt må betale, men kanskje ennå verre er det at du vil bli registrert med en betalingsanmerkning 30 dager etter at inkassobyrået har tatt det rettslige skritt. Det betyr med andre ord at du godt kan bli registrert med en betalingsanmerkning før saken har blitt berammet i forliksrådet eller hos namsmannen.

Når først du har fått en betalingsanmerkning vil du effektivt være avskåret fra å få innvilget de fleste typer lån, inkludert forbrukslån. Her kan det derfor være lurt å reagere raskt og ta opp et forbrukslån som er stort nok til at du får betalt ned alle dine inkassosaker. Ikke bare sparer du penger på dette, du slipper også alle problemene det vil medføre hvis du får en betalingsanmerkning og du får en ryddigere privatøkonomi, siden du bare har et lån å forholde deg til, frem for mange saker hos ulike inkassoselskaper.

Det bør være åpenlyst for de fleste, men vi nevner det likevel; Hvis du velger å ta opp et forbrukslån for å nedbetale inkassogjeld, så må du selvsagt være disiplinert nok til å faktisk betale avdragene på forbrukslånet til tiden. Hvis du ikke greier dette, men misligholder lånet, vil det før eller siden gå til inkasso, og du er like langt.

Refinansiere dyr forbruksgjeld

Et annet tilfelle der det kan være lurt å se på muligheten for å ta opp et nytt forbrukslån, er hvis du allerede har flere mindre forbrukslån og kanskje noe kredittkortgjeld på toppen, som du sliter med hver måned. Hvis du så vidt greier å få betalt ned på disse, og kanskje allerede har kommet på etterskudd med noen av avdragene, må du ta grep så raskt som mulig, slik at du unngår at lånene blir oversendt til inkasso.

Her bør du se på muligheten for å refinansiere hele din forbruksgjeld i et et nytt stort forbrukslån. Det betyr at du tar opp et nytt lån, som du bruker til å betale ned alle dine andre forbrukslån og kredittkortgjeld. Det er flere fordeler ved dette. For det første vil du spare penger, ved at du bare har ett lån du må betale renter og gebyrer på, frem for mange mindre lån. I tillegg vil et enkelt lån frem for flere, gjøre at privatøkonomien din blir mer oversiktlig og det blir enklere for deg å holde kontroll og sikre at du får betalt avdrag til tiden. Og sist men ikke minst, vil du når du refinansiere lånene dine til et stort lån, som regel kunne øke avdragstiden og dermed redusere størrelsen på det månedlige avdraget. Dette gjør naturligvis at den totale utgiften du vil ha på lånet, sett over hele lånets løpetid, vil øke, men det kan gi deg litt pusterom i en presset økonomisk situasjon, og det vil uansett være mye rimeligere for deg å betale avdrag og gebyrer over en lengre periode, enn det vil være å slite med lån som er sendt til inkasso. Sjekk denne hjemmesiden for tilbud.

Betal lånet ned så raskt som mulig

Hvis du går til det skrittet å ta opp et forbrukslån for å betale ned gammel more og dyre inkassoregninger, så er det aller viktigste tipset å fokusere på å betale ned lånet så raskt som mulig. En stor del av den totale kostnaden på et forbrukslån, kommer fra det månedlige termingebyret, men den høye nominelle renten er selvsagt også med på å dra prisen oppover. Jo raskere du klarer å bli kvitt lånet, desto mindre vil den totale kredittkostnaden, altså den totale utgiften på lånet, bli. Du bør derfor lage en plan for hvordan du skal betale ned lånet og fokusere på å betale så store avdrag som du klarer, hver måned.