Forbrukslån kan spare deg for gjeldsfellen

At forbrukslån er dyrt er noe de fleste er klar over, men det betyr ikke at det alltid er en dårlig løsning. Faktisk finnes det tilfeller der det å ta opp et forbrukslån kan hjelpe deg å spare penger og unngå at du havner i et økonomisk uføre, noe vi her skal se nærmere på.

I de aller fleste tilfeller gir deg selvsagt ikke økonomisk mening å ta opp et usikret forbrukslån, men det er noen unntak, som for eksempel hvis du har igangsatte inkassosaker som nærmer seg et punkt der det vil bli tatt rettslige skritt. Et annet tilfelle er der du har flere mindre forbrukslån og en del kredittkortgjeld som du sliter med hver måned, og hvor du langsomt men sikkert begynner å komme på etterskudd med betalingen.

Betale inkassokrav med penger fra et forbrukslån

Har du vært så uheldig at du har pådratt deg en eller flere inkassosaker, er du godt kjent med hvor kostbart dette fort kan bli. Inkassosalærene er skyhøye og på toppen kommer en høy strafferente på hele beløpet.

Det første du bør gjøre er å kontakte inkassoselskapet og forsøke å få til en avbetalingsordning. Så lenge saken ikke har gått for langt, vil de fleste inkassobyråer være villige til å se på en slik løsning. Er du derimot i en situasjon der du ikke får til en avbetalingsordning eller der du kanskje tidligere har hatt en slik avtale som du ikke har overholdt, bør du se etter en løsning slik at du får betalt hele kravet og blir kvitt inkassosaken.

Går saken langt nok, vil inkassoselskapet foreta det som kalles rettslige skritt. Det betyr i de fleste tilfeller at saken oversendes til forliksrådet. Gjelder saken et misligholdt lån eller en annen type kreditt, der du har signert et gjeldsbevis, vil saken bli sendt direkte til namsmannen, som heretter vil holde utleggsforretning og ta utlegg i din lønn og eventuelle verdier du måtte ha. Uansett om saken sendes til forliksrådet eller namsmannen, innbefatter det en betydelig økning i gebyrene, noe du selvsagt må betale, men kanskje ennå verre er det at du vil bli registrert med en betalingsanmerkning 30 dager etter at inkassobyrået har tatt det rettslige skritt. Det betyr med andre ord at du godt kan bli registrert med en betalingsanmerkning før saken har blitt berammet i forliksrådet eller hos namsmannen.

Når først du har fått en betalingsanmerkning vil du effektivt være avskåret fra å få innvilget de fleste typer lån, inkludert forbrukslån. Her kan det derfor være lurt å reagere raskt og ta opp et forbrukslån som er stort nok til at du får betalt ned alle dine inkassosaker. Ikke bare sparer du penger på dette, du slipper også alle problemene det vil medføre hvis du får en betalingsanmerkning og du får en ryddigere privatøkonomi, siden du bare har et lån å forholde deg til, frem for mange saker hos ulike inkassoselskaper.

Det bør være åpenlyst for de fleste, men vi nevner det likevel; Hvis du velger å ta opp et forbrukslån for å nedbetale inkassogjeld, så må du selvsagt være disiplinert nok til å faktisk betale avdragene på forbrukslånet til tiden. Hvis du ikke greier dette, men misligholder lånet, vil det før eller siden gå til inkasso, og du er like langt.

Refinansiere dyr forbruksgjeld

Et annet tilfelle der det kan være lurt å se på muligheten for å ta opp et nytt forbrukslån, er hvis du allerede har flere mindre forbrukslån og kanskje noe kredittkortgjeld på toppen, som du sliter med hver måned. Hvis du så vidt greier å få betalt ned på disse, og kanskje allerede har kommet på etterskudd med noen av avdragene, må du ta grep så raskt som mulig, slik at du unngår at lånene blir oversendt til inkasso.

Her bør du se på muligheten for å refinansiere hele din forbruksgjeld i et et nytt stort forbrukslån. Det betyr at du tar opp et nytt lån, som du bruker til å betale ned alle dine andre forbrukslån og kredittkortgjeld. Det er flere fordeler ved dette. For det første vil du spare penger, ved at du bare har ett lån du må betale renter og gebyrer på, frem for mange mindre lån. I tillegg vil et enkelt lån frem for flere, gjøre at privatøkonomien din blir mer oversiktlig og det blir enklere for deg å holde kontroll og sikre at du får betalt avdrag til tiden. Og sist men ikke minst, vil du når du refinansiere lånene dine til et stort lån, som regel kunne øke avdragstiden og dermed redusere størrelsen på det månedlige avdraget. Dette gjør naturligvis at den totale utgiften du vil ha på lånet, sett over hele lånets løpetid, vil øke, men det kan gi deg litt pusterom i en presset økonomisk situasjon, og det vil uansett være mye rimeligere for deg å betale avdrag og gebyrer over en lengre periode, enn det vil være å slite med lån som er sendt til inkasso. Sjekk denne hjemmesiden for tilbud.

Betal lånet ned så raskt som mulig

Hvis du går til det skrittet å ta opp et forbrukslån for å betale ned gammel more og dyre inkassoregninger, så er det aller viktigste tipset å fokusere på å betale ned lånet så raskt som mulig. En stor del av den totale kostnaden på et forbrukslån, kommer fra det månedlige termingebyret, men den høye nominelle renten er selvsagt også med på å dra prisen oppover. Jo raskere du klarer å bli kvitt lånet, desto mindre vil den totale kredittkostnaden, altså den totale utgiften på lånet, bli. Du bør derfor lage en plan for hvordan du skal betale ned lånet og fokusere på å betale så store avdrag som du klarer, hver måned.

Bruk forbrukslån til varige verdier

Ut fra et rent økonomisk perspektiv er et forbrukslån sjeldent en god ide, men det finnes selvsagt smarte og mindre smarte måter å bruke pengene fra et slikt lån på.

Et forbrukslån er, som navnet antyder, beregnet på forbruk. Dette betyr at du kan bruke lånet på akkurat hva du ønsker, på godt og vondt. Å bruke lånet til rent forbruk, for eksempel en kostbar ferietur eller en ny mobiltelefon er sjeldent en god løsning. Dette gjelder i det hele tatt alle former for forbruk vi strengt tatt ikke trenger. Å finansiere slikt med et forbrukslån er ikke bare dyrt, det gjør også at vi vender oss til å ha et forbruk som er høyere enn det økonomien vår egentlig tåler, og dermed er det lett å komme inn i en vond sirkel der man bruker mer penger enn det man egentlig har.

Hvis vi ser bort fra rent luksusforbruk, så er det situasjoner der et forbrukslån er mer fornuftig og alle ting tatt i betraktning, kanskje et akseptabelt alternativ til å spare opp penger. Her snakker vi primært om å bruke lånet på varige verdier, altså ting som ikke nødvendigvis øker i verdi, men som i det minste ikke taper seg mye i verdi heller, og ikke minst ting som du har glede av i lang tid etter at du er ferdig med å betale ned på lånet.

Oppussing av bolig

Det kanskje mest aktuelle eksempelet på bruk av et forbrukslån til varige verdier, er oppusning av egen bolig. Ikke bare er dette noe som gir deg en glede her og nå, og i mange år fremover, det vil også være med på å øke boligens verdi, og dermed får du ihvertfall noe av lånet tilbake, i form av en høyere verdivurdering på eiendommen.

Ennå bedre er det hvis forbrukslånet går til oppusning og investeringer i boligen, som fører til en reduksjon i utgiftene på eiendommen. Dette kan for eksempel være ved bytte av vinduene til nye lavenergi-ruter, eller installasjon av en varmepumpe. Begge deler vil forhåpentligvis føre til reduserte strømutgifter. Dette sammen med en verdistigning på boligen på grunn av tiltakene du har utført, kan faktisk i noen tilfeller føre til at det å ta opp et forbrukslån vil være en god investering, der du får igjen et større beløp enn det lånet koster deg.

Forbrukslån til studier

Det trenger ikke nødvendigvis å være fysiske verdier du bruker pengene fra et usikret forbrukslån på. Å finansiere videreutdanning eller kortere kurs og sertifiseringer med et forbrukslån, vil i de fleste tilfeller også være kurant og økonomisk lurt. Det forutsettes selvsagt at studiene vil kunne føre til økt lønn eller i det minste en bedre jobbsikkerhet, så du sikrer deg selv mot å bli arbeidsledig.

Ikke glem alternativene

I en del tilfeller vil det finnes rimeligere alternativer enn å ta opp et dyrt forbrukslån. Hvis du er så heldig at du eier egen bolig og har hatt en grei verdistigning på denne de siste årene, er du kanskje i en posisjon der du kan refinansiere boliglånet og øke dette noe. Dette vil i langt de fleste tilfeller være en rimeligere løsning enn et forbrukslån. Et annet alternativ er å se på muligheten for å få et lån fra din arbeidsgiver. Mange firmaer tilbyr slike lån som et ansattgode, og betingelsene er ofte mye bedre enn det du vil få på selv de billigste forbrukslånene.

Klikk her for en oversikt over lån uten sikkerhet.